Home
Aanvragen
Over ons
Gehonoreerde projecten
De erflater Van Zanten

logo

Fonds van Zanten

De stichting Fonds van wijlen Dr. Jacobus van Zanten beheert de nalatenschap van de in 1750 overleden dr. Jacobus van Zanten. Het verleent giften aan maatschappelijk zwakkeren voor voedsel en brandstof, oorspronkelijk vooral in doopsgezinde kring, maar al lang ook vaak daarbuiten. Daarnaast verleent het fonds giften voor kerkelijk of cultureel erfgoed en voor natuurbehoud en natuureducatie, bij voorkeur in Kennemerland..

Aanvragen kunnen alleen per e-mail worden ingediend. De procedure daarvoor staat onder ‘Aanvragen’ evenals de criteria, die gehanteerd worden bij de beslissing tot honorering.

De achtergronden en geschiedenis van het fonds staan vermeld onder ‘Over ons’. Daar staat ook een overzicht van de baten en lasten van het fonds, de namen van de bestuursleden en het secretariaatsadres.

Bij ‘Gehonoreerde projecten’ staan voorbeelden van projecten, waaraan financiĆ«le steun is verleend sinds 2014.

Een biografie van dr. Jacobus van Zanten staat onder ‘De erflater Van Zanten’.

 

 

Webdesign by Studio Casper Teeuwen