Fonds van Zanten

Home
Biografie
ANBI
Projecten

 

Inleiding

Het Fonds van Zanten is een onafhankelijke stichting die het vermogen beheert van de Haarlemse arts Jacobus van Zanten, die leefde van 1658 tot 1750. Het Fonds wordt bestuurd door vier administrateuren en executeurs, zoals door Jacobus van Zanten bepaald in zijn testament van 1748. Het Fonds vergadert vier keer per jaar in een bestuurskamer in het gebouwencomplex van de Doopsgezinde Kerk in Haarlem aan de Frankestraat 24. Het beleid van de stichting richt zich op het steunen van instellingen en personen op het gebied van verwarming en voedsel, voor zover sprake is van behoeftigheid op deze gebieden;

Het bestuur van de stichting is thans samengesteld uit 4 personen:

- J.S. van Zanten (voorzitter)
- Drs G.E. Buijn (penningmeester)
- Mr E.H. Huisman (secretaris)
- Drs H.J. Blanksma (lid)

Het postadres van de stichting is:

Frankestraat 24, 2011 HV Haarlem;

koffertje van van Zanten

Aanvragen kunnen schriftelijk worden ingediend door middel van een schriftelijk verzoek aan de stichting. De volgende documenten zijn bij de aanvraag van belang:

- een goede omschrijving van het project;
- een begroting;
- een dekkingsplan;
- indien een rechtspersoon het verzoek doet:

a. statuten en uittreksel kamer van koophandel;
b. een recente jaarrekening.

 

Webdesign by Studio Casper Teeuwen