Fonds van Zanten

Home
Biografie
ANBI
Projecten

 

Inleiding

Het Fonds van Zanten is een onafhankelijke stichting die de nalatenschap beheert van de Haarlemse doopsgezinde arts Jacobus van Zanten, die leefde van 1658 tot 1750. Jacobus van Zanten was een voorloper van de meer bekende doopsgezinde Haarlemmer Pieter Teyler van der Hulst. Jacobus van Zanten bepaalde dat zijn nalatenschap in een fonds moest worden beheerd door vier van zijn doopsgezinde vrienden en dat alleen de revenuen mochten worden besteed aan turf en koren voor behoeftige leden van de Doopsgezinde Kerk in Haarlem of het Doopsgezinde Weeshuis. In de huidige tijd zijn “turf en koren” vertaald naar voedsel en verwarming. Ook projecten op het gebied van zonne-energie of schoon water worden gesteund.
Het beleid van de stichting richt zich primair op het steunen van instellingen en personen op het gebied van verwarming of voedsel, voor zover sprake is van behoeftigheid op deze gebieden. In de akte van statutenwijziging verleden op 10 november 2017 voor notaris Mr J. Wieringa te Heemstede is de doelstelling van de stichting verruimd tot financiƫle steun op het gebied van behoud van kerkelijk of cultureel erfgoed of leniging van sociaal-maatschappelijke noden, bij voorkeur in Kennemerland.
De stichting beheert ook een fonds op naam op het gebied van culturele projecten in Kennemerland of projecten die gericht zijn op natuurbehoud of natuureducatie in Kennemerland.
De stichting wordt bestuurd door vijf executeurs en administrateurs. Het fonds vergadert vier keer per jaar in de bestuurskamer in het gebouwencomplex van de Doopsgezinde Kerk (de Vereenigde Doopsgezinde Gemeente te Haarlem) aan de Frankestraat in Haarlem. Het bestuur van de stichting is thans samengesteld uit:

- J.S. van Zanten (voorzitter)
- Drs G.E. Buijn (penningmeester)
- Mr E.H. Huisman (secretaris)
- Drs H.J. Blanksma (lid)
- Dr. A.G. Hoekema (lid)

Het postadres van de stichting is:

Frankestraat 24, 2011 HV Haarlem, of
e.h.huisman@hhwnotarissen.nl

koffertje van van Zanten

Aanvragen kunnen schriftelijk of per e-mail worden ingediend door middel van een verzoek aan de stichting. De volgende documenten zijn bij de aanvraag van belang:

- een goede omschrijving van het project;
- een begroting;
- een dekkingsplan;
- indien een rechtspersoon het verzoek doet:
a. statuten en uittreksel kamer van koophandel;
b. een recente jaarrekening.

 

Webdesign by Studio Casper Teeuwen